Hlasitosť pod kontrolou

Nuendo 5

Plne integrované riešenie merania hlasitosti. Sekcia merania bola v Nuendo 6 prestavaná od základov. Popri rozsiahlom objeme metra, ktorý je tiež schopný zobrazovať viac-kanálové priestorové signálu tu nájdete úplne novú sekciu meriania.V posledných rokoch sa úroveň hlasitosti najmä v televíznej reklame dramaticky zvýšil - hlavne reklamné prestávky boli na počutie odlišné od iných častí programu. Za účelom harmonizácie hlasitosti a dosiahnutia vyššieho dynamického rozsahu bola zavedená norma EBU R128.Merač hlasitosti v Nudeno 6 je schopný zobrazovať integrované, okamihové a short-term hlasitosti.To vám umožní sledovať hlasitosť audia s cieľom dodržat EBU štandardy.

Nové éra pre pro-audio priemysel práve začína. Najskúsenejší inžinieri z Yamaha hardware sa spojili s dljoročnými softvérovými špecialistami zo Steinberg aby vytvorili nové komplexné systémové riešenie pre profesionálne postprodukčné a produkčné audio štúdia. Nuage systémové riešenie je postavené na softvéry Nuendo 6, Nuage ovládacom hardvéry a na ďaľších profesionálnych štúdiových nástrojoch.